KUDEB raporumuzu aldık. Bilgi için ilgili sayfamıza bakın.

KURUMSAL YÖNETİM

Buradasınız:Hakkımızda KURUMSAL YÖNETİM

 • Planlamaya öncelik vermek

 • Hesabını kitabını iyi bilmek

 • İnsanın organizasyon şemasında bir kutu olmadığını bilmek.

 • Kurum çalışanlarını aynı ailenin bir bireyi olarak yaşatmak.

 • Aynı ortamı paylaşıp aynı havayı solumak ve aynı amaç için gülebilmek.

 • İşlerin bir makinenin dişlileri gibi düzenli ve disiplinli çalışmasını sağlamak.

 • Başarının grafiklerde değil gerçek hayatta yaşanınca kıymetli olduğunu bilmek.

 • Eski günleri ve köprü altından akan suları gülerek yadedebilmek.

 • Geçmişten kazanılan derslerin en büyük sermaye olduğunu kavrayabilmek.

 • Teknolojinin insanın efendisi olmadığını ve hızla yaşlanan bir araç olduğunu kabullenebilmek.

 • Başarılı insanların başarılarını paylaşmasını bildiklerini unutmamak.

 • Sonunda herşey gülerek keyifle yapıldığında başarının anlamı olduğunu farketmek.

"Bilgi, refah ve etik değerleri paylaşarak büyüyüp gelişmek paydaşlara artı değer sağlayarak güçlenip zenginleşmelerini sağlamak."


Kurumsal Yönetim Nedir?

1Amacımız ne?

Varlık amacımız, insan ve doğa odaklı girişimlere öncülük edip, ortak bir gelecek inşa etme planı ve tutkusuyla toplumun gelişip zenginleşmesine hizmet etmek.

2Ne istiyoruz?

Zor ancak sağlam emeller peşinden koşup başarmayı, başarının onurunu, sevincini ve kazanımlarını aynı hedefe yönelen tüm girişim sevdalılarıyla paylaşmayı seviyoruz.

3Neden biz?

Yenilenebilir doğa olanaklarına ve enerji kaynaklarına yönelmek suretiyle insana ve doğaya kaliteli hizmet ve sürdürülebilirlik olanağı sunuyoruz.

4Ne hedefliyoruz?

Doğanın sunduğu olanakları ve ürünleri katma değerle zenginleştirip ülke insanına kaliteli yaşam ve gelişme olanağı sunmayı hedefliyoruz.

KURUMSAL BİLGİLER

 • Misyonumuz
 • Vizyonumuz
 • İlkelerimiz
 • Değerlerimiz
 • Hedeflerimiz
 • İş Etiğimiz
 • Kurumsal Öncelikler
 • Misyonumuz


  Nascor’un varlık amacı, hizmet ettiği ve birlikte çalıştığı tüm paydaşları zenginleştirmektir.


  Araştırma ve geliştirmeye dayalı yenilikçi, cesur ve sağduyulu iş anlayışımızla ülkemizi ve iş yaptığımız kurumları ve toplumları ggelişip güçlenmesine ve zenginleşmesine katkıda bulunur. Bu amaca yönelik tüm faaliyetleri yenilikçi, cesur ve sağduyulu bir ruhla yapar.


  Nascor grubu ülkesinin yüksek değerlerini özümsemiş, iş yaptığı kurumların ve toplumların tüm değerlerine saygılı bir ailedir.

 • Vizyonumuz


  Çalışanları, yönetimi ve iş portföyü ile bölge girişimciliğinin önde gelen temsilcilerinden olmak.


  Firmamız gücünü, cesaret, yenilikçilik ve sağduyunun şekillendirdiği iş yaklaşımından (iş anlayışından) almaktadır. Vizyonumuza anlam katan motivasyon unsuru üç lokomotif güç şunlardır:
  1- Çalışmak için en çok tercih edilen ve en iyilerin çalıştığı iş yeri olmak,


  2- Yönetim anlayışı, değerleri ve sistemleri ile herkesin örnek aldığı bir grup olmak,


  3- Yüksek getirili seçkin bir iş portföyüne sahip olmak.

 • İlkelerimiz

  Çağdaş gelişmeler ışığında ürün ve hizmetlerimizi sürekli geliştirip yenileştirerek en yüksek katma değeri elde etmek.


  Şirket hedeflerinin, ülke ve toplumun ilerleyip gelişmesiyle uyumlu olmasını sağlamak.

 • Değerlerimiz


  Türkiye'nin son yıllarda giriştiği büyüme hamlesinde ülke sorunlarını çözmekte yardımcı olacak katma değeri, kâr oranı yüksek ve ülke kaynaklarını değerlendirmeye dayalı girişimleri destekliyoruz.


  Ülkenin doğal zenginliklerini ön plana çıkarmayı ilke edinip, araştırma ve geliştirmeye dayalı yenilikçi girişimlere, öncü ve cesur yatırım politikasıyla yaklaşıyoruz.


  Ülke çıkarlarının ve insana saygının her şeyin üzerinde olduğu bilinciyle korkmadan yorulmadan bıkmadan çalışmalarımıza devam ediyoruz.


  Yenilmez bir azim, yenilikçi ve mücadeleci genç ve enerjik bir ruhla hızla gelişip büyümeye devam ediyoruz.

 • Hedeflerimiz


  Nascor, araştırma ve geliştirmeye dayalı yenilikçi sektörlere ağırlık vererek ülkenin doğal kaynaklarını değerlendiren yatırımlarla kaliteli katma değer üretimi ve istihdam sağlamayı hedeflemektedir.

 • İş Etiğimiz


  Müşteriler, tedarikçiler ve kurumun iş ilişkisinde olduğu diğer kişi ve kurumlarla ilişkilerde dürüstlük, güven, tutarlılık, profesyonellik, bağımsızlık, devamlılık, süreklilik, uzun süreli ilişki ve karşılıklı menfaatlere saygı ilkeleri gözetilir. Hizmet ve ürünlerde üstün kalite, müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin tam anlamıyla karşılanması hedeflenir.


  Serbest rekabeti kısıtlayıcı davranışlardan kaçınılır, rakip ürünler kötülenmez ve yanıltıcı reklam yapılmaz.


  Şirketin gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgileri ile çalışanların kişisel bilgileri, müşterilere ve menfaat sahiplerine ait bilgiler gizli tutulur.


  Şirketin yaptığı bağışlar, tüm menfaat sahiplerine ve kamuya usulüne uygun olarak duyurulur.

 • Kurumsal Öncelikler

  Hiçbir çalışan, paydaşlar aleyhine sonuç doğurabilecek eylemde bulunmaz, baskıya boyun eğmez ve maddi menfaat kabul etmez. Çalışanlar işle ilgili kararlarda her zaman ve sadece kurum önceliklerini ve çıkarlarını gözetir, bireysel ve ailevi kaygı ve menfaatler mazeret olarak ileri sürülemez. Kurum harcamalarında azami özen gösterir, tasarruf ve maliyet bilinci içinde hareket eder. Görevlerini eşitlikçi, şeffaf, hesap verebilir ve sorumlu şekilde yürütür.


  Şirketin saygın imajının korunması ve geliştirilmesi için tüm çalışanlar üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirir. Bu çerçevede, tüm çalışanlar kişisel hal ve davranışlarının, kanunlar ve genel ahlak kuralları çerçevesinde olmasına özen gösterir. Çalışanlar arasındaki ilişkilerde karşılıklı saygı, güven ve işbirliği anlayışı esastır.


  Çalışanlar, kkurum hakkındaki gizli ve kamuya açık olmayan bilgileri kendileri ve başkaları lehine kullanamaz. Kurum işleri ile ilgili doğrudan veya dolaylı hediye kabul edemez, menfaat sağlayamaz ve kurumun iş ilişkisinde olduğu şahıs veya firmalardan borç kabul edemez. Basın ve yayın kuruluşlarına demeç verilmesi, basında yazı yayınlanması ve konferanslara konuşmacı olarak katılınması, kurumun iç düzenlemelerinde belirlenen kurallar çerçevesinde ve CEO ve/veya Yönetim Kurulu Başkanı’nın onayının alınması suretiyle gerçekleştirilebilir.


  Kurumun kaynak ve olanakları, siyasi faaliyet amacıyla kullanılamaz, kurum içinde siyasi faaliyet yürütülemez, siyasi partilere bağış yapılamaz ve siyasi kampanyalara destek verilemez. Siyasi, sosyal ve dini görüşler çalışma ortamında ifade edilmez ve tartışılmaz. Çalışanlar izinsiz olarak kurum dışında ikinci bir işte çalışamaz. Ancak, çalışanların sosyal sorumluluklarını yerine getirmesi teşvik edilir. Bu amaçla, Yönetim Kurulu’nun onayı alınmak suretiyle, kamu hizmeti yapan bir dernek, vakıf, meslek veya eğitim kuruluşunda görev alınabilir.

Temizlik

Çeşitli gritlerde ceviz, fındık kabuğu, badem, kayısı çekirdeği, mısır koçanı kırık ve unlarını ovma ve püskürtmeyle temizlik ve arıtma sanayi ve restorasyon sektörünün hizmetine sunuyoruz.

Devamı için...

Sağlık

Hijyen koşullarda eksfolyan malzeme olarak steril kayısı çekirdeği, ceviz, fındık kabuğu unlarını kozmetik ve cilt bakımı sektörünün hizmetine sunuyoruz.

Devamı için...

Gıda

Değişik damak tadında ve lezzetlerde hazırlanmış doğal atıştırmalık kuru yemiş ve sağlıklı beslenme ürünlerimizi tüketicinin beğenisine sunuyoruz.

Devamı için...

Enerji

Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı uzun vadeli tasarruf, planlama ve gelir modelleri anahtar teslimi projelendirme işleri yapıyoruz.

Devamı için...