KUDEB raporumuzu aldık. Bilgi için ilgili sayfamıza bakın.

ÖYKÜMÜZ

Buradasınız:Hakkımızda ÖYKÜMÜZ

  • Ödül alırken

  • Ödül Töreninde

Öykümüz


Türkiye, pek çok ülkenin yakaladığı sermaye piyasalarına dayanarak yükselme fırsatını, siyasi istikrarsızlık sonucu kronikleşen ekonomik krizler nedeniyle uzun yıllar yakalayamadı. Siyasi istikrarın sağlandığı bu dönemde dahi eskiden gelen problemler yüzünden hak ettiği gerçek büyüme hamlesini yapamıyor.

Problemlerin başında yüksek dış ticaret açığı ve buna bağlı cari açık geliyor. Bunun büyük ölçüde nedeni de ihracatımızın katma değer ağırlıklı olmayışı. Bu sorunun bir ayağı yenilikçi ürün ve teknolojilerin eksikliği ise bir diğeri de kendi ürettiğimiz kaynak ve maddeleri girdi olarak kullanmakta yetersiz kalmamız, bunlar yerine üretimde ithal girdinin büyük yer tutması.

İşte Nascor Yatırım Holding (Nascor Investments) bu amaçla kuruldu.